Docència universitària

Actualment al Grau d’Educació Social i a diversos màsters de la Universitat de Barcelona