Experiència en acció socioeducativa amb adolescents i joves i polítiques de joventut

Com a educador social, tècnic de joventut i animador sociocultural