Experiència en acció socioeducativa amb adolescents i joves

Com a educador social, tècnic de joventut i animador sociocultural