El caminar com a metodologia d’acompanyament

a adolescents, joves, famílies i professionals