Cercles de nois a Sant Feliu de Codines

Trobades mensuals amb grups de nois per acompanyar-los en les seves adolescències, en les seves inquietuds, en el descobriment sexual, en les relacions i possibles conflictes amb altres nois i noies, persones adultes i amb el món i en el descobriment dels camins per on volen transitar.

– Grup de nois a partir de 1r ESO.
– Grup de nois de 2a etapa de Primària.

El dia i horari de cada sessió es concreta a l’inici de cada mes, en funció de la necessitat i la disponibilitat dels participants de cada grup.

En col·laboració amb Xavi Ybeas Zamora.

Per a més informació: