Cercles de nois

Trobades mensuals amb grups de nois per acompanyar-los en les seves adolescències, en les seves inquietuds, en el descobriment sexual, en les relacions i possibles conflictes amb altres nois i noies, persones adultes i amb el món i en el descobriment dels camins per on volen transitar.

Grup de nois a partir de 1r ESO.
Grup de nois de 2a etapa de Primària.

Dies i horaris a concretar amb cada grup segons necessitat i disponibilitat.

En col·laboració amb Xavi Ybeas Zamora.

Per a més informació: