Fruit del projecte de recerca sobre empoderament juvenil PROJECTE HEBE. L’empoderament de joves en la comunitat. Anàlisi de casos a partir de tres comunitats (HEBE-III), Projecte Ref. PID 2020-119939RB-100 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 s’ha publicat el següent informe de recerca:

Llena, A., Úcar, X., Ciraso, A.; Corbella, L.; Gómez, M., Fabra, N.; Martínez, L., Núñez, H., Valdivia, P., Vila, C. (2023). Informe de comunitat: Ciutat Vella (Barcelona). Universitat de Girona.