Curs “L’acció tutorial grupal amb l’estudiant al centre”

Febrer-abril 2024

Destinataris: professorat d’FP (Cicles Formatius de Grau Mig i de Grau Superior)

Format: online

Durada: 30 hores

Organitza: Servei d’Ordenació de la Formació Professional Inicial del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Informació i inscripcions a: https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_exhaustiu_activitat?p_header=Llista%20d%27activitats^pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_any=2023-2024%26p_totes=N%26p_inici=1%26p_excloure_crp_rec=T*Detall%20d%27activitat^pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_codi=0003220600%26p_curs=2023-2024%26p_es_inscr=S&p_codi=0003220600&p_curs=2023-2024&p_es_inscr=S