Fruit del projecte de recerca sobre empoderament juvenil PROYECTO HEBE. Identificación de factores potenciadores y limitadores del empoderamiento juvenil: Análisis de discursos y prácticas de educadores. EDU2017-83249-R (IP Pere Soler Masó) (UdG, UB, UAB, UPF). Finançat per MINECO – PROGRAMA ESTATAL DE I+D+I RETOS DE LA SOCIEDAD 2017. Universitat de Barcelona, 2018-2021, s’ha publicat el següent article sobre els factors facilitadors i limitadors de l’empoderament juvenil a partir dels discursos d’educadors i educadores:

Llena Berñe, A., Planas-Lladó, A., Vila-Mumbrú, C. and Valdivia-Vizarreta, P. (2023), “Factors that enhance and limit youth empowerment, according to social educators“, Qualitative Research Journal, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/QRJ-04-2023-0063